Rekisteriseloste

Etusivu  »  Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n tarkoittama rekisteriseloste (Päivitetty 6.9.2020)

1. Rekisterinpitäjä
Kuntosali Linja (Y-tunnus 3151225-2)
Kirkkojärventie 4,36200 Kangasala
puh. 040 846 7790

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Kuntosali Linja
Lauri Palttala
Kirkkojärventie 4, 36200 Kangasala
puh. 040 846 7790

3. Rekisterin nimi
Kuntosali Linjan asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Kuntosali Linjan asiakkaiden yhteystietojen ja liikuntapalveluiden käyttöön liittyvien tietojen säilyttäminen. Asiakasrekisterin sisältämien henkilötietojen tarkoituksena on Kuntosali Linjan asiakassuhteiden hoitaminen ja kuntosalipalveluiden tarjoaminen asiakkaille. Asiakasrekisterin sisältämiä tietoja käytetään asiakkaiden kuntosalikorttien toimintaan ja kävijätietojen seurantaan kulunvalvontajärjestelmässä. Laskutus, maksujen valvonta ja perintä. Lisäksi rekisterinpitäjä saattaa hyödyntää asiakasrekisteriä yhtiön sisäiseen tilastointiin ja raportointiin. Rekisterinpitäjä noudattaa henkilötietojen käsittelyssä henkilötietolakia.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

  • Etu- ja sukunimi
  • Asiakaskortin numero (avaimenperä- tai magneettijuovatunnistin)
  • Ostettu tuote (esim. kk-kortti) ja sen voimassaoloaika
  • Liikuntakertojen tiedot (päivämäärä ja kellonaika saavuttaessa salille)
  • Muita kerättäviä tietoja: mahdollisesti puhelinnumero, sähköpostiosoite, laskutukseen liittyvät tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot asiakasrekisteriin kerätään rekisteröidyltä itseltään hänen ostaessaan kuntosalikortin Kuntosali Linjaan tai muun vastaavan asiallisen yhteyden syntyessä.

7. Tietojen luovuttaminen
Tietoja käsitellään luottamuksellisesti Kuntosali Linjan henkilökunnan toimesta. Rekisterinpitäjät voivat luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei siirretä EU:n, eikä ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaus
Manuaalinen aineisto: Tietoja säilytetään Kuntosali Linjan toimitiloissa. Kiinteistössä on kulunvalvonta. Tietokoneelle talletetut tiedot: Rekisterin käyttö tapahtuu tietokoneella, joka on suojattu yleisesti hyväksytyin keinoin. Käyttäjillä (Kuntosali Linjan henkilökunta) tulee olla käyttäjätunnukset ja salasanat ennen järjestelmän käyttöä.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus korjata virheellinen tieto
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Kuntosali Linjan asiakasrekisteriin on tallennettu. Tarkastus- ja korjauspyynnön voi lähettää kirjallisesti allekirjoitettuna Kuntosali Linjaan tai tehdä henkilökohtaisesti asiakaspalvelussamme henkilöllisyys todistaen.

10. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä
Lisää tietoa henkilötietojen käsittelystä saa aiemmin kerrotuista yhteystiedoista.